EDUCATOOL

Startups

EDUCATOOL

Image
Educatool
Educatool
Àlex Letosa Porta

Dades clau

Any de creació:
2017
Tecnologia:
e-learning
Impacte:
Premi Ramon Molinas SpinUOC 2021

Què fem?

Educatool és una eina educativa per a mares i pares, personal docent i professionals de la psicologia i l'educació, basada en troballes científiques que duen a l'èxit educatiu.

Diferents estudis científics en psicologia ens han demostrat que poden ser 10 els factors clau per a l'èxit educatiu. Educatool permet avaluar-ne cada un a partir d'un qüestionari inicial que proporciona un informe complet amb els punts forts, de manteniment i febles que cal tenir en compte per continuar educant amb èxit, per a cada progenitor o persona que educa.

 

Quin és el nostre model de negoci?   

Es divideix en tres modalitats: famílies, institucions i gabinets.

Amb Educatool Family, els progenitors poden avaluar la manera d'educar per descobrir-ne els punts forts i febles. Amb la finalitat de seguir els nostres consells de millora, també oferim la possibilitat de contactar amb un centre Educatool o d'accedir a les nostres formacions online, que assessoren de manera clara i directa. Els fills i les filles, més grans de catorze anys, també poden utilitzar l'eina.

Els gestors d'una organització poden utilitzar-ne la versió per a institucions, de manera individual o general. D'aquesta manera, es poden identificar les accions formatives que cal implementar per millorar els resultats de tota l'organització. I això es duu a terme de manera autònoma o a través de sessions individuals amb els nostres professionals.

Els professionals de la psicologia i la pedagogia disposen de l'eina Educatool Center com a complement diagnòstic del seu treball professional i com a via per aconseguir l'accés a les eines d'intervenció parental exclusives. A més, es faciliten informes complets i detallats per orientar les intervencions que cal dur a terme i la formació de les famílies.