Innovació oberta

El talent de la comunitat UOC al servei de la innovació

Serveis d'innovació oberta

Des de Hubbik volem contribuir a resoldre els reptes que planteja la societat del coneixement, l’e-health i l’e-learning aportant solucions innovadores construïdes en col·laboració amb la comunitat UOC i tots els agents clau d’aquests sectors.

Identificació necessitats i oportunitats d'innovació
Identificació de necessitats i oportunitats d’innovació
  • A partir de l’anàlisi de necessitats reals d’empreses, institucions o col·lectius específics associats al sector
  • Mitjançant tallers d’empatia, tècniques de design thinking o altres metodologies
Reptes d'innovació
Definició de reptes d’innovació
  • En base a les oportunitats d’innovació identificades, es detallen els paràmetres dels reptes
  • Aquests es fan més assolibles i comprensibles per participants de la fase de desenvolupament d’idees
Desenvolupament col·laboratiu d’idees
Desenvolupament col·laboratiu d’idees
  • Col·laboració dels agents clau amb tallers presencials i plataforma virtual d’innovació
  • Generació d'idees que solucionin els reptes definits
  • Les millors idees passen a la fase de desenvolupament
Prototipatge i desenvolupament
Prototipatge i desenvolupament
  • Desenvolupament dels prototips o solucions de les millors idees (mentoria i suport tecnològic)
  • Selecció, si escau, dels equips guanyadors del programa (premis i reconeixements)
  • Presentació final dels resultats

Programes sobre Innovació Oberta

Actualitat

Notícies

Esdeveniments