Invergy

Invertim en spin-offs i start-ups del sector educatiu i les TIC amb alt potencial d’impacte social

Què és Invergy?

Invergy és una empresa del Grup UOC per invertir en start-ups del sector educatiu i de les TIC vinculades als àmbits de coneixement de la UOC i procedents de tot l'ecosistema innovador al voltant de la Universitat.

 

Invertim en empreses
  • Amb un equip consolidat que cobreixi les àrees crítiques del negoci.
  • Constituïdes en territori espanyol.
  • Amb una clara projecció internacional.
  • Amb un mínim producte viable (MVP) definit.
  • Amb una valoració màxima d’un milió d’euros pre-money.
Oferim
  • Suport a les persones promotores del projecte en la preparació per a la seva participació al Comitè d’inversió d’Invergy (documentació, presentació, etc).
  • Orientació en la cerca de cofinançament extern (ENISA, CDTI, ICF, etc) i suport en la preparació de la sol·licitud.
  • Formació, mentoria i assessorament als emprenedors dirigits a afavorir l’acceleració del negoci.
  • Orientació en la cerca de programes sectorials d’acceleració externs.

Invergy en 1 minut

Les nostres empreses invertides

B-Resol

Constituïda el 2016, ha desenvolupat dues solucions TIC per a detectar i gestionar els conflictes que es poden produir en els centres educatius (B-Resol) i en l’entorn empresarial (Co-Resol). Amb la inversió de 75.000 euros, la UOC referma la voluntat de fomentar el desenvolupament econòmic de la societat impulsant empreses innovadores que enforteixin els lligams entre l’empresa, el coneixement i la societat.

Més informació en aquesta notícia.

BeChallenge

Plataforma d'aprenentatge per reptes, basada en metodologia pròpia. La plataforma permet la creació de reptes que poden ser resolts pels participants de manera col·laborativa i d'una manera senzilla, guiada i gamificada. Invergy participa en el seu capital social amb una inversió de 60.000 euros i amb el suport de la UOC en la cerca de cofinançament per mitjà d'ENISA.

Chordata Motion

Chordata MotionTM desenvolupa i comercialitza productes basats en la tecnologia de captura de moviment Open Source, que permet l'anàlisi i registre del moviment humà i no-humà, i el seu trasllat a un model 3D, amb l’objectiu de portar el món de la captura de moviment a l’àmbit de les tecnologies Open i DIY. El projecte neix i es conceptualitza a l’edició del 2019 del SpinUOC.

Invergy ha finançat el projecte amb una inversió de 80.000 euros a través d'un préstec participatiu i amb el suport de la UOC a la recerca de cofinançament a través d'ENISA.

Diversity Apps

Aplicació per a ensenyar a llegir a nens a partir dels quatre anys, que poden tenir dificultats, com els de síndrome de Down o el Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).L'aplicació, basada en el mètode de lectura global, crea un entorn educatiu lúdic per a afavorir el desenvolupament del llenguatge dels més petits mitjançant la memòria visual. Invergy participa en el seu capital social amb una inversió de 40.000 euros i amb el suport de la UOC en la cerca de cofinançament per mitjà d'ENISA.

eQuàliment

Plataforma digital que permet gestionar la distribució d'aliments solidaris a famílies en situació de pobresa. Ha rebut una primera inversió d'Invergy de 40.000 euros amb un préstec participatiu. eQuàliment s'adreça a serveis socials, responsables de benestar social i entitats distribuïdores d'aliments, com el Banc d'Aliments, la Creu Roja, Càritas i ONG locals.

Immersium Studio

Immersium Studio és una spin-off de la UOC especialitzada en tecnologies immersives ―realitat virtual (RV), realitat augmentada (RA) i realitat mixta (RM)― i la seva aplicació en l'educació, la cultura i el turisme. La seva activitat se centra en el desenvolupament i l'explotació d'una plataforma d'aprenentatge immersiu basat en competències adreçada a estudiants i docents. També desenvolupa experiències immersives d'aprenentatge, que van des de vídeos 360° i entorns digitals fins a laboratoris de RA. Invergy participa en el seu capital social amb una inversió de 40.000 euros i amb el suport de la UOC en la cerca de cofinançament per mitjà d'ENISA.

Minushu

Una start-up especialitzada a crear narracions amb realitat augmentada (RA) i realitat virtual (RV), amb una plataforma tecnològica i un sistema per a serialitzar continguts interactius amb aquestes tecnologies, en un temps curt i amb costos de producció baixos. Ho demostra amb NUSHU, un servei innovador que integra el còmic i l'animació amb RA d'una manera amena i senzilla i que cobreix la necessitat creixent de connectar l'actualitat amb el currículum educatiu. Invergy participa en el seu capital social amb una inversió de 60.000 euros i amb el suport de la UOC en la cerca de cofinançament per mitjà d'ENISA.

SeniorDomo

SeniorDomo fa possible envellir a casa sigui mitjançant la seva solució de teleassistència domiciliària per a la gent gran. El sistema incorpora un rellotge intel·ligent 24h que detecta de forma proactiva situacions d'emergència, com accidents, inactivitat o desorientació, sense necessitat de prémer cap botó, des de dins i fora de casa. La solució geolocalitza amb GPS la persona gran i permet contactar per veu sense necessitat de despenjar una trucada. Invergy ha finançat el projecte amb una inversió de 75.000 euros a través d'un préstec participatiu.