La UOC inverteix en la start-up BCN Resol

Notícies

La UOC inverteix en la start-up BCN Resol

B-resol
La Universitat aposta per start-ups del sector de l'ensenyament i de les TIC amb un impacte social

La UOC participarà en el capital social de BCN Resol ODR Solutions, SL, per mitjà d’Invergy, l’empresa que vehicula les inversions en empreses emergents (start-ups) del sector educatiu i de les TIC que tenen un impacte social. És el cas de BCN Resol, que des que es va constituir el 2016 ha desenvolupat dues solucions TIC per a detectar i gestionar els conflictes que es poden produir en els centres educatius (B-Resol) i en l’entorn empresarial (Co-Resol). Amb la inversió, la UOC referma la voluntat de fomentar el desenvolupament econòmic de la societat impulsant empreses innovadores que enforteixin els lligams entre l’empresa, el coneixement i la societat.

La implicació d’Invergy en l’empresa emergent consisteix, d’una banda, en una aportació econòmica de 75.000 euros i, de l’altra, a proporcionar assessorament en els àmbits de l’evolució estratègica i d’usabilitat de l’eina, i suport en la cerca i la tramitació de sol·licituds de fonts de finançament extern. A més, l’empresa emergent establirà sinergies amb grups de recerca de la Universitat i es mantindran les relacions que ja s’han creat amb els Estudis de Dret i Ciència Política i, més específicament, amb el màster de Gestió i Solució de Conflictes.

Invergy va néixer el 2017 i és un dels serveis que la UOC ofereix des de la plataforma Hubbik, que impulsa l’emprenedoria i la innovació de la comunitat UOC.


Combatre els conflictes fent un clic

La primera de les solucions TIC que va desenvolupar l’empresa emergent o start-up BCN Resol és B-Resol. S’adreça especialment als centres de secundària i batxillerat i és un canal de comunicació entre els adolescents i el professorat que permet detectar, denunciar i gestionar els conflictes en l’àmbit educatiu. L’eina va néixer amb la vocació de combatre l’assetjament escolar o bullying. Amb el pas del temps, però, s’ha consolidat com una eina eficaç no solament per a detectar i prevenir els casos d’assetjament escolar, sinó també altres problemàtiques com els trastorns alimentaris, les drogodependències, els abusos o els conflictes familiars.

El curs 2017-2018, B-Resol es va implantar en 33 centres de Catalunya i Andorra i ha rebut diversos reconeixements, entre els quals destaquen el premi a la millor iniciativa a internet i aplicacions mòbils en els premis Zapping 2018, per votació popular, i el premi Innovació Social 2018 de la Fundació TIC Salut Social. A més, l’any 2017 va ser seleccionada per Google Espanya per a participar en la jornada Aplicacions per a Canviar el Món, en el Google Campus de Madrid.

L’altra solució TIC que ha desenvolupat BCN Resol és Co-Resol, una eina que s’adreça al món corporatiu i que permet als membres d’una organització alertar de conflictes, irregularitats o incompliments de la normativa. Les empreses que la implanten proporcionen als seus equips una via de comunicació efectiva, la qual cosa afavoreix el clima laboral.

A més, tant B-Resol com Co-Resol fan possible que els centres educatius i les organitzacions elaborin una documentació correcta de les actuacions que duen a terme quan es produeix un conflicte i de la manera d’aplicar els protocols de resposta. D’aquesta manera, poden acomplir els plans de prevenció de riscos, també coneguts com a compliance.