Inscripcions GMIN 2018

Inscripcions GMIN 2018

ACCEPTACIÓ TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

Podeu sol·licitar l’exercici dels drets, mencionats a continuació, davant la UOC presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un missatge electrònic a fuoc_pd@uoc.edu i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.

Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes o incompletes.

Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.

Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat, per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments.

Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).

Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.

 1. Responsable del tractament
 2. Identitat: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (d’ara endavant, «UOC»)
  CIF: G-60667813
  Adreça postal: avinguda del Tibidabo, 39-43 (08035 Barcelona)
  Contacte del delegat de protecció de dades: dpd@uoc.edu
 3. Finalitat
 4. Gestió de la inscripció dels participants al programa "GMIN 2018"/ Inscripción al programa "GMIN 2018".
 5. Legitimitat del tractament
 6. Consentiment de l’interessat.
 7. Drets de les persones interessades
 8. Durada
 9. Les dades es conservaran únicament fins que hagi finalitzat el tractament per les que van ser obtingudes, el de la gestió de les inscripcions al programa "GMIN 2018"/ Inscripción al programa "GMIN 2018".


Per més informació consulteu la Política de Privacitat de la UOC.

Enviant aquest formulari accepta els termes de condició per a la participació