La UOC inverteix 175.000 euros en tres projectes emprenedors amb impacte social

Notícies

La UOC inverteix 175.000 euros en tres projectes emprenedors amb impacte social

invergy
La spin-off Immersium Studio i les start-ups MINUSHU i BCN Resol proporcionen solucions tecnològiques per a un entorn educatiu més estimulant, crític i saludable

La UOC ha invertit 175.000 euros en el capital social de la spin-off Immersium Studio i les start-ups MINUSHU i BCN Resol, i ho ha fet a través d’Invergy, l’empresa de la Universitat que vehicula les inversions en start-ups del sector educatiu i de les TIC amb un impacte social. Les tres empreses aporten solucions tecnològiques per al sector de l’educació: Immersium Studio desenvolupa una plataforma d’aprenentatge basada en la realitat virtual, l’augmentada i la mixta; MINUSHU convida els nens a analitzar l’actualitat internacional de forma crítica per mitjà de narracions amb realitat augmentada i virtual, i, finalment, BCN Resol ofereix solucions TIC per a detectar, denunciar i gestionar els conflictes que poden produir-se als centres educatius (com poden ser els trastorns alimentaris, l’assetjament escolar o les drogodependències) i en l’entorn laboral.

Una de les missions de la UOC és «fomentar el desenvolupament econòmic impulsant empreses de base innovadora amb impacte social i projectes d’emprenedoria, i enfortint els lligams entre l’empresa, el coneixement i la societat», tal com apunta el vicegerent de la UOC, Eduard Bosch. És per això que, a més d’Invergy, la Universitat compta amb Hubbik que acompanya projectes emprenedors amb impacte social en els diversos estadis del seu desenvolupament. Els ofereix, entre d’altres serveis, formació, mentoria i suport a la incubació; també els orienta en la cerca de finançament, i és fruit d’aquesta orientació que Immersium Studio, MINUSHU i BCN Resol han aconseguit un cofinançament de 256.000 euros per part d’ENISA, l’empresa pública de l’Estat que finança projectes empresarials viables i innovadors de petites i mitjanes empreses.

En el marc dels serveis oferts per Hubbik, a més, els tres projectes emprenedors seran presents a l’estand de la UOC a 4YFN (4 Years From Now), la plataforma de la innovació del Mobile World Congress que ofereix a start-ups, inversors, empreses i institucions públiques l’oportunitat de descobrir, crear i llançar nous projectes emprenedors.

Tecnologies per a un aprenentatge més estimulant, crític i saludable

Immersium Studio és una spin-off de la UOC especialitzada a desenvolupar tecnologies immersives —realitat virtual, realitat augmentada i realitat mixta— per a l’educació, la cultura i el turisme. L’activitat principal de l’empresa és el desenvolupament i l’explotació d’una plataforma d’aprenentatge immersiu basat en competències i adreçada a estudiants i docents. L’objectiu és que serveixi per a oferir un aprenentatge experiencial i innovador, que farà que els estudiants aprenguin d’una manera més eficaç i motivadora, i permetrà als docents gestionar i fer seguiment d’aquest aprenentatge.

Per una altra banda, MINUSHU és una start-up que crea narracions amb realitat augmentada i virtual, i apropa als nens l’actualitat internacional de forma amena, divertida i amb esperit crític. El producte que ha desenvolupat és NUSHU, una narració protagonitzada per un extraterrestre homònim que té la missió d’entendre els humans. La seva nau capta senyals dels informatius i procura contrastar-ne la informació, una tasca difícil per a la qual requerirà l’ajuda d’humans d’entre 8 i 12 anys. L’objectiu és implicar-los en l’aventura de buscar informació, contrastar-la, reflexionar-hi, valorar-la i divulgar-la, i contribuir que desenvolupin un pensament crític. L’eina funciona com un servei de subscripció similar al de Netflix que va nodrint-se de nous continguts amb una alta periodicitat.

Finalment, la start-up BCN Resol ha desenvolupat dues solucions TIC per a detectar, denunciar i gestionar els conflictes que es poden produir en els centres educatius (B-Resol) i en l’entorn de l’empresa (Co-Resol). B-Resol va néixer amb la vocació de combatre l’assetjament escolar, i amb el pas del temps s’ha demostrat que també permetia abordar altres problemàtiques com els trastorns alimentaris, les drogodependències, els abusos o els conflictes familiars. El curs 2017-2018 es va implementar en 33 centres de Catalunya i Andorra, i ha estat reconeguda amb diversos premis, d’entre els quals destaca el Premi ADR Justícia 2018 a la millor iniciativa en l’àmbit de la mediació, i que va lliurar el 21 de gener el Departament de Justícia. La start-up també ha desenvolupat l’eina Co-resol, que s’adreça al món corporatiu i permet als membres d’una organització alertar de conflictes, irregularitats o incompliments de la normativa.