Contacto

Contacto

Hubbik

Parc Mediterrani de la Tecnologia
Av Carl Friedrich Gauss, 5. Edifici B3
08860 Castelldefels (Barcelona)
hubbik@uoc.edu - 934 50 52 00