Realitat augmentada

La realitat augmentada és una tecnologia a l'abast de tothom que permet, per mitjà d'un telèfon intel·ligent o d'una tauleta tàctil, ampliar la...

SOFIA

SOFIA és un projecte liderat per Xavier Vilajosana, membre del grup de recerca de la UOC Sistemes distribuïts, paral·lels i col·laboratius (en anglès DPCS),...

Picto Connection

Picto Connection és una aplicació basada en l'ús de pictogrames adreçada a infants i adults amb trastorn de l'espectre autista (TEA) amb l'...

Open Evidence

Open Evidence és la primera spin-off de la UOC. En els seus primers anys de vida ha aconseguit dur a terme importants encàrrecs d'organismes i...

Lab@home

Aquesta invenció fa referència a un sistema per al muntatge i el mesurament per al sector tècnic de l'electrònica de circuits.

Delació digital

L'objectiu d'aquest projecte és proposar una solució per a l'establiment de les darreres voluntats digitals que ofereixi prou garanties de...