Finançament de projectes emprenedors

Finançament de projectes emprenedors

Saps com aconseguir la inversió necessària per al teu projecte?
Saps com aconseguir la inversió necessària per al teu projecte?

Càpsula per  a donar a conèixer a l'emprenedordiferents fórmules per a accedir a la inversió necessària per a desenvolupar el seu projecte . Es tracten conceptes bàsics sobre alternatives d’inversió en les iniciatives emprenedores i cerca de finançament extern per mitjà d’instruments interns, externs i plataformes de crowdfunding i crowdsourcing.

Aquesta càpsula, conjuntament amb les càpsules Generació i maduració d’idees de negoci, Qüestions jurídiques per a emprenedors,i  Comunicació per a emprenedors  forma part dels materials de capacitació disponibles al programa "Orientació al procés emprenedor"

 

Amb el suport de:

Secretaria d'Universitats i RecercaFondo Europeo de Desarrollo Regional

  • Conèixer què són i com treballen els business angels.
  • Descobrir com s’identifiquen bones oportunitats d’inversió.
  • Detectar els punts clau d’èxit d’un procés d’inversió.
  • Aprofitar el networking per a la recerca de finançament.
  • Fomentar la cultura inversora.

Personal investigador i emprenedors de la UOC amb una idea de negoci que es pugui transformar en una opció empresarial.

Càpsules de continguts teòrics dinamitzats amb presentacions en format vídeo que ajuden a concretar el contingut de cada mòdul. Es completa amb la realització d'un qüestionari per validar l'adquisició de coneixements. 

Els continguts s'estructuren en 8 mòduls per donar resposta als principals dubtes que es donen en la recerca de finançament i inversors. 

Mòdul 1. Business angels: qui són, què fan, cóm són i perquè ho fan

Mòdul 2. Identificació d'oportuntitats d'inversió

Mòdul 3. Criteris qualitatius i mèdores de valorització d'empreses en fases inicials

Mdul 4. Negociació

Mòdul 5. Pacte de socis i clàusules de protecció per a l'inversor

Mòdul 6. Tancament de l'operació d'inversió (closing)

Mòdul 7. Aspectes legals de l'inversor (rols, responsabilitats, participació dins el consell,...) i inversió (fiscal, etc).

Mòdul 8. Desinversió: procés de desinversió, fiscalitat de plusvalies i minusvalies. 

Casos d'èxit

Otros programas