Comunicació per a emprenedors

Comunicació per a emprenedors

Comunicació per a emprenedors
Saber transmetre amb passió una idea de negoci i seduir per aconseguir inversions, col·laboracions estratègiques o captar potencials clients

Càpsula per  a donar a conèixer a la persona emprenedora aspectes bàsics de la comunicació i el màrqueting de projectes per poder dissenyar una estratègia de comunicació adequada i dur a terme un pla d'acció de comunicació i màrqueting adaptat a les seves necessitats.

 

Aquesta càpsula, conjuntament amb les càpsules Generació i maduració d’idees de negoci, Qüestions jurídiques per a emprenedors,i  Finançament de projectes emprenedors forma part dels materials de capacitació disponibles al programa "Orientació al procés emprenedor"

 

 

 

Amb el suport de:

logo FEDER

Enfocar i gestionar eficientment la comunicació d’un projecte empresarial en fase de desenvolupament.

En concret:

 • Aspectes del branding que cal tenir en compte en el procés de creació d’una marca.
 • Tècniques per a maximitzar l’impacte d’accions adreçades a presentar el seu projecte davant d’agents externs.
 • Metodologia que cal seguir per a elaborar una estratègia de comunicació eficaç i, a la vegada, adaptada a les necessitats del projecte.

Personal investigador i persones emprenedores de la UOC amb una idea de negoci que es pugui materialitzar en una opció empresarial.

El programa formatiu s’estructura en set mòduls que permeten estructurar les principals necessitats de comunicació dels projectes emprenedors en les seves diferents fases.

Mòdul 1: Branding i identitat

 • Principis bàsics en comunicació. Capacitat d’anàlisi de l’audiència i adaptació del discurs segons les seves característiques.
 • Construcció d’eslògans.
 • El naming.
 • El relat de marca (storytelling) en la comunicació.

Mòdul 2: Disseny i imatge corporativa

 • La imatge corporativa.
 • El logotip.
 • Desenvolupament de productes bàsics de comunicació.

Mòdul 3: L’art de presentar

 • Les idees força.
 • Planificació i guionatge d’una presentació.
 • El suport audiovisual: disseny de presentacions atractives, enfocades segons interessos i orientades a l’audiència.

Mòdul 4: El teu elevator pitch

 • Tipologia de persones inversores
 • El one-sentenced pitch.
 • Elements d’un elevator pitch.

Mòdul 5: Assistència a fires: pràctiques d’èxit

 • Com se selecciona una fira.
 • Modalitat de participació: visitant contra expositor.
 • Accions abans, durant i després de la fira.

Mòdul 6: L’estratègia de comunicació

 • Estratègia de comunicació per a visibilitzar eficientment un projecte.
 • Anàlisi externa i interna del meu projecte.
 • Missatges, públics, objectius i estratègies. Com s’elabora un pla d’accions de comunicació «executable» i d’acord amb les necessitats del meu projecte.

Mòdul 7: Màrqueting digital per a persones emprenedores

 • Què és el màrqueting digital?
 • Posicionament en línia: màrqueting de continguts.
 • Gestió de xarxes socials.
Casos d'èxit

Otros programas