ACCIÓ promou el programa INNOTEC per a projectes innovadors

Notícies

ACCIÓ promou el programa INNOTEC per a projectes innovadors

INNOTEC
Per a finançar fins al 70% de projectes d’innovació i R+D entre 25.000 i 150.000 euros, desenvolupats per pimes i microempreses a Catalunya

Fins al 9 d’agost, l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), de la Generalitat de Catalunya, té obert a la recepció de propostes el programa INNOTEC, per a finançar projectes de recerca i innovació entre 25.000 i 150.000 euros, subvencionant fins a un 70% del seu cost. INNOTEC té un pressupost d’1.390.000 euros.

Què finança?

Entre altres despeses, el programa finançarà personal ‒investigadors, tècnics i personal auxiliar i personal involucrat en el projecte‒, col·laboracions externes ‒agents tecnològics homologats i altres despeses de consultoria i assessorament‒, amortització d’equipament i instrumental per al projecte i adquisició de patents o de llicències de patents.

A qui va dirigit?

El programa va dirigit a projectes d’R+D de pimes i microempreses que subcontractin com a mínim el 25% a un desenvolupador tecnològic homologat; a projectes d’R+D en què participin, com a mínim, una pime o una microempresa i almenys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO; cap de les entitats hi pot participar amb més d’un 70% de la despesa subvencionable; i projectes impulsats per pimes o microempreses que subcontractin com a mínim el 25% a un desenvolupador tecnològic homologat o a un assessor acreditat per ACCIÓ en Indústria 4.0.

Hi ha més informació al seu web, on cal presentar les sol·licituds.