Objectius

HUBBIK té per objectiu principal el foment de l’emprenedoria, la innovació oberta (open innovation), el suport a la transferència de resultats i la col·laboració entre tota la comunitat UOC (estudiants, alumni, personal docent, col·laborador i de gestió de la UOC i empreses associades).

Per tal de dinamitzar projectes innovadors, emprenedors i de transferència de coneixement que provinguin de qualsevol agent de la comunitat UOC impulsem HUBBIK, un ecosistema col·laboratiu basat en la coordinació dels recursos i serveis de la Universitat amb el suport d'una xarxa de col·laboradors externs de l’àmbit de l’emprenedoria i la innovació que puguin oferir serveis complementaris.

Reportatge de l'acte de presentació

Parlem de HUBBIK amb...