Gestió de projectes d’R+I

Donem suport a l’equip responsable de liderar els projectes d’R+I en tot el procés de desenvolupament:

Més informació

Què podem fer per tu

Un equip format per personal investigador i col·laborador presenta conjuntament una proposta de projecte a una convocatòria europea. El projecte rep el suport d’aquest servei, que assessora el consultor en aspectes com ara la validació del projecte, la planificació i la cerca de finançament per a implantar-lo.

Què podem fer per tu

Una empresa d’una de les associacions empresarials amb les quals té conveni la UOC contacta amb nosaltres pel Pla de doctorats industrials,contacte que es concretarà en la definició d’un projecte d’R+I, amb el suport de la UOC, en el desenvolupament del qual participarà un doctorand de la UOC.

Doctorats industrials

Definim, juntament amb les empreses, projectes estratègics en l’àmbit de l’R+I amb la participació de doctorands de la UOC, tenint en compte el Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya.

Més informació