Servei d’incubació

Donem suport a la incubació d’empreses amb alt potencial de creixement, sigui en un entorn virtual o físic, a les quals oferim diferents serveis de suport en les primeres etapes de la vida de l’empresa emergent (orientació del model de negoci, cerca de socis, treball en xarxa, entre altres).

Més informació

Què podem fer per tu

Durant la posada en marxa del projecte empresarial d’un PDC, l'empresa emergent és incubada en un entorn físic o virtual vinculat a la UOC en el qual rep serveis orientats a facilitar el creixement de l’empresa.

Què podem fer per tu

Un estudiant que ha desenvolupat un TFM, amb potencial per a esdevenir un projecte empresarial, sol·licita els serveis d’emprenedoria que li donen suport en la concreció del model de negoci i en el procés de creació de l'empresa emergent.

Orientació en el procés emprenedor

Tutoritzem els emprenedors i en fem seguiment en el procés de desenvolupament de la seva idea de negoci. Aquest servei s'adreça a diferents col·lectius de la comunitat UOC, especialment als autors dels treballs de final de grau (TFG) i dels treballs de final de màster (TFM) com una de les principals fonts d’entrada de demanda.

Més informació

Finançament

Donem suport a la cerca de finançament, mitjançant instruments interns i externs i plataformes de finançament col·lectiu (crowdfunding) i proveïment participatiu (crowdsourcing).

Més informació

Què podem fer per tu

Un alumni necessita finançament per engegar el seu projecte empresarial. El servei d’emprenedoria l’ajuda a identificar la millor via (fòrum d’inversió, finançament col·lectiu, préstec...), li facilita el contacte i l’assessora en el procés.