Picto Connection és una aplicació basada en l'ús de pictogrames adreçada a infants i adults amb trastorn de l'espectre autista (TEA) amb l'objectiu de potenciar la comunicació directa amb altres persones alienes al seu context habitual. L'aplicació permet dur a terme aquesta comunicació satisfactòria no solament per la prestació que té sinó també per la senzillesa i pel fet d'estar adaptada a les necessitats d'aquest col·lectiu. El sistema ha estat dissenyat per a atendre la diversitat funcional d'aquestes persones en els nivells cognitiu, visual i auditiu des de la infància fins a l'edat adulta.
 
Un dels punts més importants d'aquesta aplicació és que és dissenyada perquè la puguin fer servir directament persones amb TEA sense necessitat de cap reforç extern (pares, professors, tutors...). A més, gràcies a la seva senzillesa i practicitat, no cal l'estudi previ de pictogrames per a fer-la servir.
 
Una de les seves impulsores és Meritxell Molina, estudiant dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions