Aquesta invenció fa referència a un sistema per al muntatge i el mesurament per al sector tècnic de l'electrònica de circuits. Un exemple d'aplicació són els circuits electrònics que es munten en laboratoris docents per a l'estudi de diversos dispositius i muntatges. Més concretament, el sistema és una plataforma de maquinari que, connectada a un PC, permet tenir, a baix cost, les prestacions pròpies d'un laboratori tradicional d'electrònica: muntatge de circuits, verificació, utilització de procediments de mesurament, adquisició de senyal, etc. El seu impulsor és Germán Cobo, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

 
Aquest sistema constitueix un avenç en els sistemes de muntatge i mesurament de circuits electrònics per a l'àmbit acadèmic, ja que resol satisfactòriament el problema de l'obligatorietat de combinar elements externs per a les mesures o altres funcions, presenta un cost reduït respecte a equips existents actualment, evita les restriccions que planteja l'obligatorietat de programari de propietat i permet la mobilitat de l'estudiant gràcies a la mida reduïda que té.