Treelogic, empresa especialitzada a proporcionar solucions en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, convoca la desena edició del Premi Treelogic amb l'objectiu de reconèixer, estimular i difondre l'impuls innovador dels estudiants universitaris.

El certamen és dotat amb 4.000 euros i el termini per a enviar propostes acaba l'1 d'abril. Els aspirants hauran de presentar idees centrades en l'ús innovador de tecnologies de la informació i la comunicació que resolguin problemes reals en un sector identificat. Per a poder participar en el premi l'únic requisit necessari és estar matriculat en alguna universitat (espanyola o estrangera) en el moment de la realització de la proposta o haver obtingut la titulació recentment i estar en disposició de poder-ho acreditar documentalment. Els estudiants també podran presentar el treball final de grau, projecte final de carrera o treball final de màster, com també la tesi doctoral. Les candidatures podran ser individuals o en grup. En les candidatures en grup es designarà un representant.

Més informació al web de l'organització: www.premiotreelogic.com