El Col·legi d’Economistes de Catalunya promou, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, una nova edició del PROGRAMA CONSOLIDA’T, amb l’objectiu d’assessorar i formar en la millora de la gestió empresarial per a consolidar, enfortir i reivindicar el treball autònom. La inscripció és gratuïta i s’hi ofereixen fins a 72 places, en les quals hi haurà l’assessorament de quatre persones expertes, per a un programa d’un any de durada.

CONSOLIDA’T s’adreça a persones treballadores autònomes, siguin autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents; a treballadors en règim societari amb la fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tinguin més de quatre persones contractades i acreditin una facturació inferior a 500.000 euros, i a autònoms que han cessat en la seva activitat i volen dur a terme un projecte nou.

La participació en el projecte permet millorar les capacitats professionals en la gestió estratègica de la iniciativa empresarial, cosa que ajudarà a consolidar-la, enfortir-la, reorientar-la i sobretot impulsar-la competitivament des de diferents punts de vista.

Es pot obtenir més informació escrivint a programaautonoms@coleconomistes.cat.