Fins al 21 de maig hi ha una oberta una convocatòria de Foment del Treball i Gas Natural Fenosa adreçada a seleccionar empreses emergents (start-ups) tecnològiques innovadores especialitzades en dades massives (big data) i internet de les coses (internet of things, IoT).

El repte s’orienta cap a les dades de consum d’energia (gas i electricitat), i seran seleccionades cinc empreses especialitzades en aspectes com ara tecnologies de sensorització i captura de dades distribuïda; dades globals o desagregades; protocols de comunicació; i emmagatzematge i tractament de dades capturades per dispositius d’IoT, de caràcter sociodemogràfic i de negoci.

Foment UP

Aquesta iniciativa s’emmarca en el programa Foment UP, una acceleradora corporativa impulsada per Foment del Treball que promou acords estratègics entre empreses emergents i grans corporacions de Barcelona. Per mitjà d’un programa avançat de capacitació i mentoria de l’equip emprenedor, la cessió d’espais per al desenvolupament de l’activitat durant el programa i la possibilitat de desenvolupar una prova pilot de la seva tecnologia, es tractarà d’optimitzar i perfeccionar projectes per a adequar-los al mercat.

Foment UP compta amb el suport d’ACCIÓ i amb la col·laboració de Rousaud Costas Duran i Barcelona Tech City.